Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2013

werka
2451 bce8 390
Reposted fromkarahippie karahippie

October 12 2013

werka

Rozmowa z nieobecnąIII

 

wiesz Nieobecna

ja

musiałem odejść

musiałem odejść

po to

by przekonać się że byłaś

najmądrzejsza

najpiękniejsza

najpotrzebniejsza

wybacz

ale gdybym nie odszedł

nigdy bym tego nie wiedział

 

IV

 

Nieobecna

odezwij się czasem

ciekawy jestem

gdzie i z kim teraz

umierasz

— Jarosław Borszewicz
Reposted frompiro piro
werka
werka
Play fullscreen
Popełniaj błędy i naprawiaj je
Gdy dotkniesz dna odbijaj się
Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał
Reposted fromMuppet Muppet viasoadysta soadysta

October 08 2013

0191 8b68 390
Reposted fromtootsietoots tootsietoots
werka
8785 a70e 390
Reposted fromyoungblood youngblood viashakeme shakeme
2335 2ab8 390
Reposted frombaboooshka baboooshka
8981 1f86 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viawerqq werqq
werka
1731 6395 390
Reposted fromRowena Rowena viadzony dzony
werka
werka
9065 307c 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaemciu emciu
werka
9936 acb3 390
Reposted frommisieq misieq viaemciu emciu
werka
1696 8277 390
Reposted fromcarly carly viaemciu emciu
werka
Reposted frominpassing inpassing viaemciu emciu
werka
1845 cf8c 390
Reposted fromtransparents transparents viaemciu emciu
2306 80d9 390
Reposted fromanananana anananana viaemciu emciu
5970 a3e9 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaemciu emciu
werka
1356 7e29 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaseaoflove seaoflove
werka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl